Algemene verordening gegevens bescherming

Vanaf 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de hele EU geldt dan dezelfde privacywetgeving onder de internationale naam GDPR. Zonder uw toestemming kunnen wij u geen e-mails meer toesturen. Voor meer informatie over de AVG, zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Om u duidelijkheid te geven over waar wij uw gegevens voor gebruiken, werken wij continu aan het verbeteren van onze privacyverklaring. Met deze doelstelling in gedachten hebben wij, in het licht van de nieuwe EU-regels voor gegevensbescherming, onze privacyverklaring bijgewerkt.

De nieuwe EU-regels voor de bescherming van persoonsgegevens vereisen dat iedereen zijn/haar e-mail herbevestigt. Voor het ontvangen van afspraakherinneringen en facturen voldoet een mondelinge toezegging tijdens uw eerst volgende consult.