We nemen
uw feedback
altijd serieus

Heb je een klacht?

Vul hieronder het formulier in

    Natuurlijk is ons er alles aan gelegen om de hulpverlening aan u zo zorgvuldig mogelijk tot uitvoer te brengen. Wij houden ons daarbij strikt aan de beroepscode zoals die door de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) en de Stichting Chiropractie Nederland (SCN) zijn vastgelegd. Tevens zijn onze medewerkers gehouden aan interne protocollen.

    Mocht u desondanks niet tevreden zijn over de afwikkeling van uw hulpvraag dan nodigen wij u uit uw klacht kenbaar te maken. Deze klacht kan telefonisch binnenkomen, overgedragen worden in persoonlijk contact of via een emailbericht. De behandelend chiropractor wordt hiervan direct in kennis gesteld. De chiropractor zal aansluitend contact met u opnemen. In onderling overleg proberen wij samen tot een passende oplossing te komen waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden. Ook kan u contact opnemen met het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg, CBKZ. De klachtenfunctionaris is dagelijks te bereiken voor patiënten en chiropractoren op telefoonnummer 088-0245166 of via email klachtennca@cbkz.nl.

    Is ondanks herhaaldelijk contact naar uw idee geen bevredigende oplossing gevonden voor uw klacht, dan heeft u de mogelijkheid om bij de beroepsvereniging (NCA) een officiële klacht in te dienen. Op dat moment wordt daar de klacht verder behandeld en treden de klachtenprocedures van de verenigingen in werking. Wij stellen in dat geval het klachtenprotocol van de NCA aan u ter beschikking en verlenen alle benodigde medewerking.