Fleur is terug
in de selectie

updates

na de behandeling bij
Chiropractie Van der Laan

 

Nieuwe tijdelijke praktijklocatie

Vanaf 1 september 2019 zijn wij te
vinden op het volgende adres:
Dé Plek Haarlem
Waarderweg 19 (kamer 1.015)
2031 BN Haarlem