Chiropractische zorg mogelijk in uitzonderlijke gevallen

Op 15 april heeft het ministerie van VWS laten weten het beleid ten aanzien van alternatieve zorgverleners (o.a. chiropractoren) aan te passen. Met ingang van 15 april is het uitgangspunt dat in uitzonderlijke gevallen patiënten behandeld kunnen worden, als het uitblijven van behandeling ernstige belemmering oplevert voor het functioneren van de patiënt. Daarnaast moet de zorgverlener de geldende hygiënemaatregelen na kunnen leven.

De zogenaamde spoedbehandelingen zijn van toepassing op bestaande en nieuwe patiënten met acute, hevige pijnklachten. In het bijzonder gaat onze zorg uit naar mensen in vitale beroepen (volgens de lijst van VWS), indien u dreigt uit te vallen door pijnklachten. Telefonisch vindt triage plaats en kan worden besloten over te gaan tot behandelen. Bij aanwezigheid van mogelijke corona symptomen is een behandeling uitgesloten. In de praktijk worden de richtlijnen van het RIVM nageleefd en draagt de chiropractor een mondneusmasker en handschoenen. Er zijn wekelijks 2 opties voor het inboeken van spoedbehandelingen (maandag 14.00-15.30 uur en vrijdag 10.00-11.30 uur).

De reguliere zorg is, in navolging van de richtlijnen van het RIVM, in ieder geval tot en met dinsdag 19 mei opgeschort. Heeft u in de tussenliggende tijd een afspraak staan, dan zullen wij per mail of telefoon contact met u opnemen om uw afspraak te verplaatsen naar een latere datum.

Uiteraard zijn wij voor vragen of adviezen bereikbaar per mail of telefoon. Daarnaast houden wij de website up-to-date met het laatste nieuws qua maatregelen en openingstijden.

Wij danken u voor uw begrip.